Anzeige
Anmelden

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wild Boys Chemnitz Auswärtsspielplan: Oberliga

Sa. 06.10.2012
19:30
Uhr

Leipzig
3:4
(1:1 0:1 2:2)

Chemnitz

Fr. 12.10.2012
20:00
Uhr

Jonsdorf
9:3
(0:0 7:1 2:2)

Chemnitz

So. 28.10.2012
17:00
Uhr

Berlin
5:0
(nach Wertung)

Chemnitz

Sa. 24.11.2012
19:30
Uhr

Leipzig
6:4
(2:2 2:0 2:2)

Chemnitz

Fr. 30.11.2012
20:00
Uhr

Halle
4:2
(1:0 1:1 2:1)

Chemnitz

Sa. 08.12.2012
18:30
Uhr

Niesky
5:3
(1:2 1:1 3:0)

Chemnitz

So. 16.12.2012
17:00
Uhr

Schönheide
9:3
(4:0 2:1 3:2)

Chemnitz

Fr. 21.12.2012
20:00
Uhr

Erfurt
5:8
(1:4 2:4 2:0)

Chemnitz

Sa. 29.12.2012
18:30
Uhr

Niesky
2:10
(0:2 1:4 1:4)

Chemnitz

So. 13.01.2013
18:30
Uhr

Berlin
4:5
(2:2 2:1 0:2)

Chemnitz

Fr. 18.01.2013
19:30
Uhr

Schönheide
4:3 n.V.
(0:1 1:2 2:0)

Chemnitz

Fr. 25.01.2013
20:00
Uhr

Erfurt
4:7
(3:2 0:2 1:3)

Chemnitz

Sa. 26.01.2013
19:30
Uhr

Berlin
6:8
(1:2 3:2 2:4)

Chemnitz

Fr. 01.02.2013
20:00
Uhr

Halle
14:3
(9:2 2:0 3:1)

Chemnitz

So. 03.02.2013
17:00
Uhr

Jonsdorf
5:0
(nach Wertung)

Chemnitz

Fr. 08.02.2013
19:30
Uhr

Berlin
6:4
(4:2 1:1 1:1)

Chemnitz
Anzeige